Strona G?ówna Bull Teriery PBGV Kraina Chichów Galeria Relacje z wystaw Autorzy zdj?? Linki Wydarzenia Kontakt
 
 

"Krainie Chichów ?wiat?o da?y oczy, które widzia?y ?wiat?a, których nie widzia? nikt".
                                                                                                                                          Jonathan Carroll
                                                                                                                                        "Kraina Chichów"

Ch.Pl.M?.Ch.Pl.WENA Ansambl (12.09.1996 - 19.11.2001)     

 

M: Int.Ch.GLORIA Dziedzictwo Tudora
O: Ch.ELVIS Richtarova Luka SK

Moja pierwsza i wymarzona bullinka. Inteligentna, pi?kna i m?dra. „Wprowadzi?a mnie do rasy”. Swoim charakterem udowadnia?a, ?e bullterrier jest przyjacielem cz?owieka i innych zwierz?t. By?a przyjació?k? ludzi, innych psów, a nawet szczurków i ptaków. Dzi?kuj? losowi, ?e nas po??czy? ?a?uj?, ?e na tak krótko…


?amcia (01.04.2005-20.10.2006) 

M: Int.Ch.INWAZJA BIELI Rewelacja z Galicji                   
O: KNIGHT OF KATALONIA Timar

   

Razem z Magd? uwielbia?y sportowe zmagania: agility, szkolenia psów towarzysz?cych i obronne, nauczy?a si? kilku etapów ta?ca, cieszy?a widzów wyst?puj?c na pokazach je?d??c na deskorolce... Tragiczny wypadek zm?ci? spokój i przeniós? ?amci? do Krainy Chichów. Ciesz? si?, ?e ?amcia sp?dzi?a swoje krótkie ?ycie w domu pe?nym ciep?a i akceptacji, których bullki tak bardzo potrzebuj?. Dzi?kuj? Madziu za Twoj? mi?o?? i opiek? nad ?amci? od pierwszego dnia, kiedy trafi?a do Ciebie do samego ko?ca... IVAN MAUGER Rewelacja z Galicji (22.07.2000 - 06.2007)

M: Ch.Pl. Ch.M?. Wilbary SKY EYE OF KILACABAR
O: Ch.Pl. Ch.M?. WENA Ansambl

Zgin?? tragicznie, staj?c w obronie swojego w?a?ciciela. Zraniony przez napastników, odszed? na r?kach S?awka…

IMPERATOR Rewelacja z Galicji (Red)(22.07.2000 - 12.07.2008)

M: Ch.Pl. Ch.M?. Wilbary SKY EYE OF KILACABAR
O: Ch.Pl. Ch.M?. WENA Ansambl

red_i_stefka


Ch.Pl.Complement PICASSO (Dustin) (17.04.1997 - 15.10.2011)

O:Ch. Complement KRÓLEWICZ RANSU
M: Ch. Chouan DAISY


Dustin, nasz pierwszy pbgv. Uczyli?my si? tej rasy, poprzez spacery i wspólne przebywanie z petitem. Po latach wiem, ?e wiele k?opotów, które przysz?o nam prze?y?, wynika?o, z miejsca pochodzenia Dustina (hodowli i warunków w jakich tam przebywa?), a nie z faktu, ?e by? przedstawicielem swojej rasy.

Do?y? 14,5 lat...zmieni? si? i zacz?? lubi? przytulanie dopiero gdy sko?czy? 8 :-) ojcem zosta? w wieku 9! By? dumnym, pi?knym i m?drym psem, którego tak naprawd? JA nie zd??y?am si? nauczy?, a mo?e za ma?o si? stara?am?...Biegaj Dustinku, gdzie tylko i jak d?ugo chcesz, b?d? wolny i poznawaj podniebne tereny...

Dzi?kuj? mojej Mamie, która opiekowa?a si? Dustinem i rozumia?a Go najlepiej z nas wszystkich :-)